پیش دبستان و دبستان پسرانه نوید بهار

ویژگی‌های برجسته:


مدیریت به روش مدارس کارآمد


ویژگی‌های عمده مدارس کارآمد عبارتند از:


رهبری آموزشی قوی شامل:اهميت دادن به ديـدگاه‌هاي اوليا، همكاران و كاركنان و استفاده از مديريت مشاركتي براي پيشبرد امور مدرسه
بهبود مستمر تصميمات، فعاليت‌ها، اهداف و برنامه‌هاي مدرسه در جهت افزايش كيفيت آموزشي و تربيتي مدرسه
توجه به خود انگيختي در انجام فعاليت‌هاي ياددهي و يادگيري در همه‌ي عوامل مدرسه
كاربــرد فنون جديد و فن‌آوري‌هاي نوين اطلاعاتي و ارتباطي در جهت كيفي‌سازي فعاليت‌هاي آموزشی
تسهيل گردش اطلاعات در مدرسه با ساير نهادهاي مرتبط
مديريت منابع انساني و افزايش صلاحيت‌هاي حرفه‌اي، عاطفي، علمي و...

ادامه ...
پیش دبستان و دبستان پسرانه نوید بهار

مقالات

هارت های زندگی: در قرن ۲۱ ؛ آموزش مهارت های زندگی به عنوان یک اصل، ضروری است: « شکل دادن به زندگی از...

بیشتر