تب

گزارش فعالیت هنر

آبان‌ماه

 

پایه‌های پیش‌دبستانی

 • تست آدم ـ خانه ـ درخت
 • فصل پاییز: کشیدن تنه درخت با کف دست دانش‌آموز، کار با گوش پاک‌کن            تکنیک: گواش و آبرنگ
 • کار برجسته: کار با چسب چوب (برگ پاییزی)    تکنیک: اکولین
 • آموزش حلزون با کف دست دانش‌آموز      تکنیک: پاستل و آبرنگ
 • آموزش رنگ‌های رنگین‌کمان          تکنیک: پاستل
 • ترکیب دو رنگ قرمز و زرد = نارنجی (خلاقیت تصویری)       تکنیک: گواش
 • قاصدک: کار با گوش پاک‌کن             تکنیک: گواش

 

پایه‌های اول

 • تست آدم ـ خانه ـ درخت
 • رنگ‌های سرد و گرم (کار در دو جلسه) دقت و تمرکز       تکنیک: پاستل و آبرنگ
 • فضای روز و شب     تکنیک: پاستل و آبرنگ
 • قاصدک: خلاقیت با دایره (کار در دو جلسه)         تکنیک: آبرنگ و گواش
 • کلاژ

 

پایه‌ی دوم

 • تست آدم ـ خانه ـ درخت
 • فصل پاییز: کار با نی و فوت        تکنیک: گواش و ابرنگ
 • غروب به روش عکاسی (کلاژ)    تکنیک: آبرنگ و گواش
 • رنگ‌های سرد و گرم (دقت و تمرکز)    تکنیک: پاستل
 • ظرف میوه و فضای مثبت و مفی کار         تکنیک: پاستل و آبرنگ
 • قاصدک: کار با گوش پاک‌کن          تکنیک: آبرنگ و گواش
 • سایه در آب             تکنیک: مداد رنگی یا پاستل ـ آبرنگ

 

پایه‌ی سوم

 • تست خانه ـ درخت ـ آدم
 • چاپ برگ به همراه بافت آن (کلاژ کلاغ)
 • نقاشی به روش عکاسی رنگ‌های گرم          تکنیک: آبرنگ ـ گواش
 • رنگ‌های سرد و گرم   دقت و تمرکز          تکنیک: پاستل
 • گل و گلدان             تکنیک: آبرنگ و پاستل
 • سایه در آب           تکنیک: پاستل و آبرنگ

 

پایه‌ی چهارم

 • تست جنگل
 • گل و گلدان با رنگ‌های سرد و گرم         تکنیک: مدادرنگی یا پاستل
 • فصل پاییز: کلاژ کلاغ       تکنیک: آبرنگ
 • سایه در آب          تکنیک: مدادرنگی یا پاستل ـ آبرنگ

 

پایه‌ی پنجم

 • تست جنگل
 • رنگ‌های سرد و گرم          تکنیک: مدادرنگی
 • فصل پاییز: با جدول سودوکو             تکنیک: آبرنگ
 • سایه در آب           تکنیک: مدادرنگی یا پاستل و آبرنگ

 

پایه‌ی ششم

 • تست جنگل
 • پرسپکتیو        تکنیک: مدادرنگی
 • حجم      تکنیک: آبرنگ
 • بافت فضا         تکنیک: ماژیک و مدادرنگی