تب

گزارش فعالیت خوشنویسی

آبان‌ماه

 پایه اول

  • در این پایه طرز صحیح نوشتن کلمات آموزش دیده، همراه با بازی و نقاشی و دست‌ورزی آموزش داده شد.

 

پایه دوم

  • در پایه‌ی دوم، ابتدا میزان صحیح نوشتن کلمات بررسی، سپس براساس آن، همراه با نقاشی و رنگ‌آمیزی در زمینه‌ی بالا بردن علاقه دانش‌آموزان به هنر خوشنویسی تلاش گردید.

 

پایه‌ سوم

  • در این پایه نیز پس از بررسی میزان توانایی دانش‌آموزان در زمینه هنر خوشنویسی به همراه نقاشی و رنگ‌آمیزی سعی در بالا بردن میزان علاقه‌ی دانش‌آموزان به این هنر گردید.

 

پایه چهارم

  • در پایه‌ی چهارم پس از نظرسنجی درباره‌ی علاقه‌ی دانش‌آموزان به هنر خوشنویسی تلاش گردید تا میزان علاقه‌ی دانش‌آموزان به این هنر همراه با سرگرمی مورد علاقه‌شان افزایش یابد.

 

پایه پنجم

  • در این پایه با نظرسنجی میزان علاقه‌ی دانش‌آموزان به هنر خوشنویسی بررسی گردید و تلاش شد تا با انجام سرگرمی‌های مورد علاقه‌ی ایشان، انگیزه‌ی بیشتری در زمینه‌ی هنر خوشنویسی ایجاد گردد.

 

پایه ششم

  • در این پایه ششم با توجه به سن دانش‌آموزان نظرسنجی انجام گردید و تلاش شد تا به همراه سرگرمی مورد علاقه‌ی ایشان، میزان علاقه‌مندی آنها نسبت به هنر خوشنویسی افزایش یابد.