کادر اداری

ویکتوریا امجدی

مدیر و مؤسس

رزومه

راحله سعادتمندی

معاون آموزشی

رزومه

صادق جاویدان

معاونت

رزومه

تهمینه مقصودی

معاونت

رزومه

حسن افجاری

معاونت

رزومه