کادر اداری

سرکار خانم ویکتوریا امجدی

مدیر و مؤسس

رزومه

 

 

 

 

 

سرکار خانم تهمینه مقصودی

معاونت

رزومه

سرکار خانم طیبه پورعباس

معاونت

رزومه