کادر آموزشی

فریبا کلانتری

مربی پیش‌دبستانی                                                      رزومه

بهناز اکبری

آموزگار پایه اول                                                             رزومه

پریسا ایروانی

آموزگار پایه دوم                                                        رزومه

مهناز محمدنظر

آموزگار پایه سوم                                                        رزومه

فریده ناصری

آموزگار فارسی                                                        رزومه

                                              (پایه‌های چهارم، پنجم و ششم)

حمیده شهبازی

آموزگار ریاضی، علوم، مطالعات                                         رزومه

                                                                              (پایه‌ی چهارم)

عباس خرم‌منش

آموزگار ریاضی، علوم، مطالعات                                        رزومه

                                                                      (پایه‌های پنجم و ششم)

مهدی غفاری

آموزگار هدیه‌ها، قرآن، خط                                                        رزومه

                                                     (پایه‌های دوم تا ششم)

بابک فرزدی

آموزگار تربیت‌بدنی                                                               رزومه

الناز دلالت

آموزگار هنر                                                             رزومه

میترا برزگر

آموزگار کامپیوتر                                                             رزومه

سعید حیدریان

مشاور و مدرس مهارت‌های زندگی                                  رزومه

شهناز امامی

سوپروایزر زبان                                                           رزومه

پردیس اقدامیان

مربی زبان                                                                 رزومه

پریسا ذکاوت

مربی زبان                                                                 رزومه

آزاده طبیب‌محمودی

مربی زبان                                                                 رزومه

سیده‌سمانه مرتضوی‌آملی

مربی زبان                                                                 رزومه

ندا مشهدی‌رحمن

مربی زبان                                                                 رزومه