کادر آموزشی

فریبا کلانتری

 مربی پیش‌دبستانی

رزومه

بهناز اکبری

آموزگار پایه اول

رزومه

پریسا ایروانی

آموزگار پایه دوم

رزومه

وحیده صمدی 

 آموزگار پایه سوم

رزومه

عباس خرم‌منش

آموزگار ریاضی و علوم

(پایه‌های چهارم، پنجم و ششم)

رزومه

مهدی غفاری

آموزگار هدیه‌ها، قرآن و مطالعات

(پایه‌های دوم تا ششم)

رزومه

محمد کرمانی

آموزگار فارسی

(پایه های چهارم، پنجم و ششم)

رزومه

 

شهناز امامی

سوپروایزر زبان

رزومه

افسانه جلالی

مربی زبان

رزومه

پریسا ذکاوت

مربی زبان

رزومه

آزاده طبیب‌محمودی

مربی زبان

رزومه

سیده‌سمانه مرتضوی‌آملی

مربی زبان

رزومه

ندا مشهدی‌رحمن

مربی زبان

رزومه