برگزاری اولین جلسه شورای آموزگاران

اولین جلسه‌ی شورای آموزگاران دبستان نوید بهار با حضور گرم همکاران برگزار گردید.

در این جلسه در مورد برنامه‌ریزی‌های آموزشی و پرورشی سال تحصیلی جدید صحبت شد.

به امید سالی پر از موفقیت برای دانش‌آموزان عزیزمان.