ساخت قایق توسط کلاس سوم و درس علوم

قایق هایی که با ذهن زیبای دانش آموزان ساخته شده.‌