پرچم پرافتخار کشور عزیزمان

دانش آموزان کلاس دوم و ساخت پرچم عزیز کشورمان..

گزارش تصویری