اردوی پایه ششم

اولین اردوی آموزشی، تفریحی درون مدرسه‌ای

با حضور آموزگاران محترم

ویژه دانش‌آموزان پایه ششم