کسب مقاسم سوم مسابقات آزاد قهرمانی

جناب آقای امیرعلی جیرودی

کسب مقام سوم در مسابقات آزاد قهرمانی خردسالان استان تهران در آذرماه 1397، در وزن دهم را به شما و خانواده محترمتان تبریک عرض می‌نمایم.

امید است با استعانت از درگاه خداوند متعال، همواره موفق و مؤید باشید.

گزارش تصویری