برگزاری جلسه شورای دانش‌آموزی و سفیران سلامت

برگزاری جلسه شورای دانش‌آموزی و سفیران سلامت و تعیین کمیته‌های کاری با حضور مؤسس و مدیر دبستان سرکار خانم امجدی

گزارش تصویری