سومین جلسه شورای آموزگاران

سومین جلسه شورای آموزگاران با حضور سرکار خانم امجدی و معلمین 

موضوعات مورد بررسی

  • بررسی مشکلات آموزشی و رفتاری دانش‌آموزان و ارایه راهکارهای مناسب
  • ارایه طرح‌های تشویقی
  • گزارش جلسه نمایندگان مدارس اداره منطقه 4 توسط سرکار خانم ایروانی (نماینده معلمین مدرسه)
  • گزارش جلسه رابطین پژوهش منطقه 4 توسط جناب آقای خرم
  • گزارش فعالیت‌های اجرا شده توسط معلمین و بیان برنامه‌های اجرایی پیش‌رو

گزارش تصویری