جشن یلدای 97

جشن یلدای 97

در دبستان پسرانه نوید بهار

روز چهارشنبه مورخ 28/09/97

ساعت 13

همراه با موزیک، نمایش، مسابقه و پذیرایی