جام نوید بهار (چهارشنبه 97/10/26)

جام نوید بهار در روز چهارشنبه مورخ 97/10/26 مابین دو تیم دانش‌آموزی به داوری آقای جاویدان و آقای خرم برگزار گردید.

گزارش تصویری