برگزاری انجمن اولیا و مربیان

برگزاری جلسه انجمن اولیا و مربیان با حضور مدیر و مؤسس خوب دبستان سرکار خانم امجدی و اعضا برگزیده انجمن دبستان.

موضوعات جلسه:

  • ارایه گزارش فعالیت‌های انجام شده در دبستان
  • بیان برنامه‌های اجرایی پیش‌رو تا پایان سال تحصیلی
  • بیان انتقادات و پیشنهادات اولیا عزیز و تصمیم‌گیری‌های اجرایی

 

گزارش تصویری