برپایی نمایشگاه دستاوردهای دانش‌آموزان در همایش آموزش خانواده

نمایشگاهی از دستاوردهای دانش‌آموزان عزیز دبستان، در همایش آموزش خانواده برگزار گردید.