حضور تعدادی از شاگردان مدرسه همیشه بهار و نوید بهار در گروه شماره سه و گروه شماره دو (جوانه‌ها) به همراه والدینشان به سرپرستی آقای شهرام کوهستانی.