کادر اداری

ویکتوریا امجدی

مدیر و مؤسس                                                             رزومه

راحله سعادتمندی

معاون آموزشی                                                             رزومه

 

صادق جاویدان

معاونت                                                                               رزومه

تهمینه مقصودی

معاونت                                                                   رزومه